Personnel

Zhanyuan Zhang  Zhanyuan Zhang
Director 
Liwen Zhou  Liwen Zhou
Research Specialist
Hyeyoung Lee Hyeyoung Lee
Research Specialist
Neng Wan Neng Wan
Senior Research
Lab Technician
Sandra Valdes Sandra Valdes
Senior Research
Lab Technician
Xiaoyan (Sharon) Yin Xiaoyan Yin
Research Scientist 
Hanbing Li  Hanbing Li
Post-Doctoral
Research Associate
Jikai Liu  Jikai Liu
Post-Doctoral
Research Associate
Muruganathan Mookkan  Muruganathan Mookkan
Post-Doctoral
Research Associate
Soyon Park  Soyon Park
Post-Doctoral
Research Associate
Michelle Folta Michelle Folta
Ph.D. Student
Sha Lu Sha Lu
Ph.D. Student
Do Phat PhD student Do Phat
Ph.D. Student
Dung Pham Dung Pham
M.S. Student
Chu Wu Chu Wu
M.S. Student